Search Site
Torna Sù

Spoločnosť

Cuoghi Affilatrici S.r.l.

So sídlom a výrobným závodom v Modene (Taliansko) spoločnosť pôsobí v oblasti presného strojárstva a je poprednou firmou v sektore nástrojových ostričiek.

Produktovému marketingu bola zverená, okrem účasti na veľkých talianskych a medzinárodných obchodných veľtrhoch, aj rozsiahla sieť predajcov, ktorí zaručujú vynikajúce služby technickej pomoci.

V priebehu rokov naša spoločnosť preukázala pokračujúci výrobno-technologický rast a konštantnú produktovú diverzifikáciu, aby splnila požiadavky stále rôznorodejších a náročnejších trhov priemyselných ostričiek.

Technologický vývoj obrábacích strojov v priebehu posledných pár rokov vyžaduje, aby sa náš, už široký, sortiment výrobkov rozšíril o nový CNC model, ktorý dokáže ostriť nástroje najnovšej generácie, a robiť to nielen s náležitou presnosťou, ale aj v celkovom kontexte vie byť aj príjemný pre používateľa.

V roku 1972 sme začali s výrobou ostričiek nástrojov, aby sme splnili tradičné potreby ostrenia.

Náš trvalý záväzok v oblastí výskumu a naša vášeň pre strojárstvo zabezpečujú stimul pre náš neustály vývoj.

Naša značka CUOGHI, známa v mnohých jazykoch, a naša geografická poloha, mesto Modena, sú symbolom sofistikovanej technológie a nadanie našich obyvateľov pre konštrukčné projekty je „zabudované v ich génoch“..